Evaluatie Vrouw&Zorg bijscholingen

Beste deelnemer,

Wij stellen het op prijs als u dit evaluatieformulier invult nadat u een van onze bijscholingen heeft doorlopen.
Wij gebruiken deze informatie voor kwaliteitsdoeleinden en accreditatie bij verschillende beroepsverenigingen.
 
Daarnaast zal daar waar van toepassing de persoonsinformatie gebruikt worden voor:
- registratie van punten in het kwaliteitsregister, uiterlijk 6 weken na de scholing
- toesturen van een certificaat (indien niet ingeschreven bij een kwaliteitsregister)
- toesturen van e-reader code

De evaluatie informatie wordt anoniem verwerkt.
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van ons scholingsaanbod kunt u uw persoonsgegevens en email adres vermelden.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Indien u nog vragen heeft m.b.t. ons scholingsaanbod, kunt u contact opnemen met:

info@vrouwenzorg.nl
Voor de OLVG Calamiteitendag evaluatie klik op de onderstaande weblink

Persoonsgegevens

Ik wil de nieuwsbrief van Vrouw&Zorg activiteiten ontvangen.
 🛈
Interesse gebied voor Nieuwsbrief:
 +

Evaluatie Bijscholing

 +
ALGEMEEN
De volgende vragen betreffen uw mening over de gehele bijscholing.
U kunt tevens aanvullend commentaar en suggesties toevoegen.
Kies het antwoord dat voor u het beste past bij de vraag *
 Zeer mee eensMee eensOneensZeer oneensNiet van toepassing
De docent presenteerde de lesstof duidelijk.
De docent was inhoudelijk deskundig.
De bijeenkomsten waren interactief.
De docent stond open voor opmerkingen en feedback.
De docent betrok de inbreng van de deelnemers binnen de bijeenkomst.
De docent kon de casus bespreking goed begeleiden.
De docent kon de vaardigheden goed instrueren.
De docent kon de simulatie goed begeleiden.

Onderdeel 1: Inhoud van de scholing

1) Beoordeel hier de inhoud van de scholing.
Kies het antwoord dat voor u het beste past bij de vraag *
 Zeer mee eensMee eensOneensZeer oneens
De lesstof was relevant voor mijn functie.
De lesstof was op het gewenste niveau.
De lesstof sloot goed aan bij mijn beginsituatie.
De lesstof was praktijkgericht.
Ik heb nieuwe dingen geleerd.
Mijn kennis is "opgefrist".
De lesstof is toepasbaar in de werksituatie.
Hoe was de moeilijkheidsgraad van de bijeenkomst?  *
De tijd die beschikbaar was voor het onderwerp was:  *
Tijdens de bijeenkomst werden regelmatig praktijkvoorbeelden gebruikt ter verduidelijking en verdieping. *

Onderdeel 2: Simulatie en casusbespreking

Indien u een scholing heeft gevolgd waarin casus werd besproken of waar sprake was van praktijksimulatie/vaardigheidstraining dan graag ook onderstaand onderdeel invullen.
Kies het antwoord dat voor u het beste past bij de vraag

Dit evaluatie onderdeel is: *
Tijdens de scholing was er:
(meerdere antwoorden mogelijk)
2) Indien u een scholing heeft gevolgd waarin casus werd besproken of waar sprake was van praktijksimulatie/vaardigheidstraining graag onderstaand onderdeel invullen.
Kies het antwoord dat voor u het beste past bij de vraag
 Zeer mee eensMee eensOneensZeer oneens
De casus/vaardigheidstraining/simulatie was relevant voor mijn functie.
De casus/vaardigheidstraining/simulatie was op het gewenste niveau.
De casus/vaardigheidstraining/simulatie sloot goed aan bij mijn beginsituatie.
Het lesonderdeel was praktijkgericht.
Ik heb nieuwe dingen geleerd.
Mijn kennis is "opgefrist".
De lesstof is toepasbaar in de werksituatie.
Casusbespreking en/of praktisch oefenen vind ik erg prettig.
Casusbespreking en/of praktisch oefenen maakt voor mij de toepassing van de theorie inzichtelijk.
Het inbrengen van eigen casus vind ik een goed onderdeel in de scholing.

Afsluiting

Over het algemeen, hoe tevreden was u over de bijeenkomst?  *
De scholing voldeed aan mijn verwachting *
Zou u deze bijeenkomst aan uw collega adviseren?  *
* U kunt hier uw waardering per onderdeel aangeven.
Onderdeel 1 was: *
Onderdeel 2 (casusbespreking, vaardigheidstraining, casussimulatie) was *
Onderdeel 2 (casusbespreking, vaardigheidstraining, casussimulatie) voldeed aan de verwachting: *

Scholingswensen

Welke scholingen wilt u nog bijwonen in de toekomst?  *