Evaluatie Vrouw&Zorg bijscholingen

Beste deelnemer,

Wij stellen het op prijs als u dit evaluatieformulier invult nadat u een van onze bijscholingen heeft doorlopen.
Wij gebruiken deze informatie voor kwaliteitsdoeleinden en accreditatie bij verschillende beroepsverenigingen.

De evaluatie informatie wordt anoniem verwerkt.
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van ons scholingsaanbod kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw email adres wordt niet gebruikt door andere partijen dan VrouwenZorg.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Indien u nog vragen heeft m.b.t. ons scholingsaanbod, kunt u contact opnemen met:

info@vrouwenzorg.nl

Algemene info

 🛈

Evaluatie Bijscholing

 +

Docent / Trainer

ALGEMEEN
De volgende vragen betreffen uw mening over de docent.
U kunt tevens aanvullend commentaar en suggesties toevoegen.
Kies het antwoord dat voor u het beste past bij de vraag *
 Zeer mee eensMee eensOneensZeer oneensNiet van toepassing
De docent presenteerde de lesstof duidelijk.
De docent was inhoudelijk deskundig.
De bijeenkomst was interactief.
De docent stond open voor opmerkingen en feedback.
De docent nam voldoende tijd voor de inbreng van deelnemers.
De docent kon de casus bespreking goed begeleiden.
De docent kon de vaardigheden / simulatie goed instrueren.

Inhoud van de scholing

Geef aan welk type scholing u heeft gevolgd: *