Beste klant,

Op dit formulier kunt u een klacht deponeren n.a.v. een scholing en/of contact met een van onze medewerkers.
Alleen de informatie die is opgenomen op dit formulier zal gebruikt worden in de behandeling van uw klacht.
Indien nodig zullen wij contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld.

Uw klacht zal door ons worden geregistreerd en behandeld. U ontvangt binnen 4 weken na indiening van ons een reactie.
 
- Verlenging eerste reactie termijn
Mocht aanvullend onderzoek wenselijk/nodig zijn om uw klacht naar behoren te behandelen ontvangt u binnen 14 dagen na indiening van uw klacht van ons een bericht waarin wij beargumenteerd het uitstel en de nieuwe termijn/datum van reactie zullen toelichten.
Datum van berichtgeving van uw klacht zal dan uiterlijk 8 weken na de indiening van uw klacht plaatsvinden.
 
- Tweede verlenging reactie termijn
Indien deze eerste verlengde termijn ook niet haalbaar blijkt ontvangt u van ons uiterlijk 2 weken voor het aflopen van deze eerste verlengde termijn een bericht waarin een tweede verlenging zal worden aangekondigt en beargumenteerd. Deze tweede verlenging zal maximaal 2 weken zijn aanvullend op de eerste verlenging ( 10 weken na de indiening van uw klacht).
 
- Beroep
Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht of resultaat van de procedure kunt u zich wenden tot een van de volgende organisaties:
- Nederlandse Reanimatieraad (www.reanimatieraad.nl)
- KNOV (www.knov.nl)
- V&VN-VOG (www.vog.venvn.nl)
- Oranje Kruis (www.hetoranjekruis.nl)
 
Indien de klacht is voorgelegd aan een van de bovenstaande organisaties beschouwd Vrouw&Zorg de uitspraak van deze instanties bindend en zal de eventuele consequenties spoedig afhandelen doch uiterlijk binnen 4 weken tenzij in overleg een termijn is bepaald van meer dan 4 weken. De definitieve datum van afhandeling zal worden toegezonden.
 
- Bewaar termijn
Wij bewaren uw klacht in ons systeem tot 12 maanden na finale afhandeling.
Indien u nog vragen heeft m.b.t. de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met ons op werkdagen tijdens kantooruren:

Tel: 06 81 12 75 05
email: info@vrouwenzorg.nl

Persoonsgegevens

calendar

Klacht

In dit onderdeel wordt algemene informatie m.b.t. de klacht gevraagd. *
 JaNeeNiet van toepassing
De docent is onderdeel van de klacht.
De inhoud van de scholing is onderdeel van de klacht.
De organisatie van de scholing is onderdeel van de klacht.
De catering is onderdeel van de klacht.
De voorbereidende informatie is onderdeel van de klacht.
De e-learning is onderdeel van de klacht.
De financiele afhandeling is onderdeel van de klacht.
De communicatie vanuit de organisatie is onderdeel van de klacht.
De reactie op uw klacht/klachtenafhandeling is onderdeel van de klacht.

Afsluiting

In dit onderdeel wordt gevraagd om feedback op ons klachtenformulier. *
 JaNeeNiet van toepassing
Het klachtenformulier is duidelijk.
Ik kan mijn klacht voldoende kwijt middels dit formulier.
Het klachtenformulier is te beperkt.
Ik wil meer ruimte om de klacht te omschrijven.
Ik vind een klachten formulier een goede manier om een klacht in te dienen.
Ik wil liever direct met een contactpersoon spreken over de klacht.