טופס הוספת רשת חדשה לספק קיים

בחתימתי, אני מצהיר ומאשר כי אני מורשה חתימה מטעם הספק ורשאי לחייבו בחתימתי מטה:

מסרים דרושים לפעילות EDI
במידה והינך פעיל מול הרשת ב-EDI, הוספת מסרים הינה ללא עלות
 *
האם ברצונך להוסיף גם חיבור למסר חשבונית דיגיטלית? *

לתשומת ליבך: לשם הוספת מסר חשבונית דיגיטלית - יישלח טופס ייעודי נפרד ע"י מח' המכירות

באיזה אופן אתם משדרים מסרי EDI כיום?