טופס בקשה להגדרת תת ספק לעבודה ב-EDI

אבקש לבצע הגדרה בהתאם לפרטים הבאים:

 

מסרים פעילים להגדרה (נא לסמן את המסר המבוקש)
האם ברצונך להתחבר לחשבונית דיגיטלית: *
עלות חד פעמית
העלות החד פעמית תהיה בהתאם לפתרון החשבונית שרכשת מסטורנקסט:
חשבונית אינטגרציה -עלות חד פעמית 300 ש"ח
חשבונית חכמה - עלות חד פעמית 590 ש"ח
 
עלות חודשית
30% מעלות חיוב של הספק הראשי בגין חשבונית דיגיטלית לרשת
באיזה אופן אתם משדרים מסרי EDI כיום *
 *