טופס הוספה עדכון והסרת משתמשים לפורטל הספקים של רפאל

ספק יקר,

בהתאם להחלטת רפאל, אנו עובדים עם כל ספקנו דרך פורטל הספקים. לשם כך עליך לפתוח הרשאות עבודה אישיות לכל בעל תפקיד נדרש ולאשר את בקשתך ע"י מורשה חתימה בחברה. טופס זה משמש לעדכון נתוני הרשאות קיימות והרשאות לספקים חדשים. במקרה של מתן הרשאה למשתמש קיים הרשאה זאת תחליף כל הרשאה קודמת שניתנה.

ספק חדש - חובה להגדיר לפחות משתמש אחד בעל הרשאה כוללת בארגון.

חובה להקליד את כל הפרטים המבוקשים בטופס זה להחתים את מורשה חתימה, לסרוק את הטופס ולשלוח לסטורנקסט.

פרטי החברה ומאשר ההרשאות

שים לב, בשדה זה יש לכתוב את מספר הספק ברפאל(נתון שניתן לקבל מהקניין).
אין להכניס מספר ת.ז/ח.פ
מה תרצה לעשות *