טופס ניתוק משירות

ספק יקר,

צר לנו שבחרת להתנתק מהשירות ושמחנו לעמוד לשירותך עד היום. לשם העברת בקשת הניתוק יש למלא את הפרטים הדרושים מטה.

ידוע לי כי חיבור מחדש לשירות, במידה וידרש בעתיד - יחויב בעלות חיבור והטמעה חד פעמיים.

בחתימתי , אני מצהיר ומאשר כי אני מורשה חתימה מטעם הלקוח לביצוע פעולה זו.