טופס הוספה\הסרת משתמשים לפורטל הספקים

 

 

לקוח יקר,

פתיחת משתמשים לעבודה בפורטל הספקים של StoreNext דורשת אישור בקשתך ע"י מורשה חתימה בחברה.

כל משתמש הינו אישי לבעל תפקיד.

טופס זה משמש לטובת בקשה להקמת משתמש חדש לספק חדש וכן הוספת משתמש חדש לספק קיים.

 

חובה למלא את כל הפרטים המבוקשים בטופס זה ולהחתים את מורשה החתימה, ולשלוח ל- StoreNext למייל: Support@storenext.co.il

תודה על שיתוף הפעולה.

פורטל: *