הרשמה לפורטל הספקים ושליחת חשבוניות דיגיטליות

ספק יקר,

בהמשך לפנייתך כספק רפאל עלייך לבצע את הרישום אל פורטל הספקים של רפאל.

פורטל רפאל מתופעל על ידי חברת סטורנקסט בו מתבצע תהליך רכש מלא באופן אלקטרוני – החל בשלב הבל"מ וכלה בשלב שליחת החשבונית ושיקוף התשלומים.

השימוש בטכנולוגיה מתקדמת מביא תועלות משמעותיות לשני הצדדים, דרך שיפור איכות הנתונים והפחתת כמות השגיאות והתקלות.

השימוש בפורטל כרוך בעלות סמלית שהינה נגזרת של פעילות הרכש אל מול רפאל.

כספק חדש עלות השימוש בשירות בשנה הראשונה הינה 10 ₪ לחודש וכן עלות חיבור והטמעה חד פעמית בסך 228 ₪.

לתשומת ליבך – עלות זו מתעדכנת לאחר שנת שימוש במערכת בהתאם לכמות וסכום החשבוניות בשנה החולפת.

 

מספר טלפון נייד זה ישמש לשליחת מסרון לצורך אימות דו שלבי בעת איפוס סיסמא
כתובת העסק: