Komt een reiziger in aanmerking voor
een preventieve rabiësvaccinatie?

Evaluatie aan de hand van een risicoscore.

 
Dit puntensysteem is niet van toepassing op personen die met dieren omgaan (bijvoorbeeld biologen, dierenartsen, soldaten, speleologen) of die laboratoriumwerkzaamheden met het rabiësvirus uitvoeren.
 
Zie ook de algemene informatie over rabiës.