Een educatief programma voor "zelf-zorg en zelf-vorming"

Ontworpen Door en Voor Personen met HIV 50 jaar en ouder

Contact:
Axel Vanderperre - UTOPIA_BXL
Tel: 0032. 474 40 85 03
E-mail: utopia.brussels@gmail.com

Graag vragen wij een dertigtal minuten van uw tijd om onderstaande, anonieme vragenlijst te beantwoorden. U bent volledig vrij om te kiezen of u deelneemt aan dit project.

Onderstaande vragen hebben tot doel om de vormingsbehoeften te kennen van 50+ Personen die leven met HIV (PlHIV).

Hoe vult u deze vragenlijst best in?

Deze vragenlijst bestaat uit 5 delen: HIV en de behandeling ervan, de relatie met de professionele zorgverstrekkers en de HIV-verenigingen, het affectieve luik, het sociale luik en de diensten.

De vragenlijst werd dusdanig opgesteld dat u slechts hoeft te antwoorden op de vragen die voor u van toepassing zijn.

Het is mogelijk dat sommige vragen moeilijkheden opwekken. U mag deze vragen ook overslaan indien u niet wenst te beantwoorden. Aarzel in dat geval niet om er met uw arts, het medisch personeel of een HIV-organisatie over te spreken.

Opmerking over de persoonlijke levenssfeer

Deelname aan deze enquête is vrijwillig. De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen worden gebruikt voor een reflectie over de activiteiten, met name in het educatief werk nodig voor het verbeteren van de gezondheid van Personen die leven met HIV van 50 jaar of meer.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens. De ‘observatoire du sida et des sexualités’ (Universiteit St Louis) is verantwoordelijk voor de analyse en de opslag van gegevens.

De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de veiligheid en geheimhouding. Zij zullen alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers aan de studie. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor toekomstige projecten van onderzoek, maar in dit geval zullen de gegevens volledig anoniem gemaakt worden. De verzamelde gegevens in dit project zal worden gedurende twintig jaar worden bewaard.

Neem contact op met Axel Vanderperre (utopia.brussels@gmail.com) als u vragen hebt of als u de resultaten van deze studie wenst te ontvangen. Dit is volledig onafhankelijk van uw deelname aan dit project.

Neem contact op met informatieveiligheid@itg.be als u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt.