Benefietconcert ITG-koor: op vrijdag 14 februari 2020 / Benefitconcert on 14 February 2020

Locatie / Location: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Aula Janssens in campus Rochus: ingang Sint-Rochusstraat 43-45, 2000 Antwerpen

Deuren: open om 17:00, start 17:30 / Doors open at 5pm, concert starts at 5:30pm

Duur concert: ongeveer een uur / The concert lasts about an hour.

Nadien: receptie op dezelfde locatie / Reception takes place after the concert, at the same location.

Het concert is gratis, maar donaties zijn welkom op rekeningnummer BE38220053111172 (BIC GEBABEBB) met mededeling "benefietconcert ITG-koor", ten name van "Instituut voor Tropische Geneeskunde".

The concert is free, but donations are welcome at above accountnumber of the Instituut voor Tropische Geneeskunde, mentioning "benefietconcert ITG-koor".

Gelieve dit formulier in te vullen als je wil deelnemen. / Please fill out this form if you would like to attend.
Komt u voor? / What will you attend? *

Uw naam en e-mail adres worden enkel verwerkt met als doeleinde het beheer van de inschrijvingen.

Your name and e-mail address will only be used for the purpose of this registration.