Chemical Industry 

Savez hemijskih inženjera
Association of the Chemical Engineers

Podnošenje rukopisa / Manuscript Submission

Autor za korespondenciju / Corresponding Author

VAŽNA NAPOMENA:
Moguće je da nismo u mogućnosti da komuniciramo sa Vama putem E-mail adrese koju ste naveli!
Razlog za to može biti visok nivo filtriranja SPAM poruka od strane Vašeg mail servera ili Vašeg mail klijenta. Da bi bili sigurni da ćete primati poruke od nas (....@ache.org.rs) preporučujemo da se pridržavate
uputstava datih OVDE!

IMPORTANT NOTE: 
It could be possible that we will not be able to communicate with you over e-mail address you supplied! 
It may be due to the increasing levels of SPAM filtering employed by both ISP's and your computer.
To make sure you to receive email from us (...@ache.org.rs), we suggest that you follow the instructions HERE!

Rukopis / Manuscript

Rukopis je pripremljen u skladu sa Uputstvom za autore !
The manuscript is prepared according to the Instructions for Authors !
 *

 

 

 
Svi autori ovog rada potvrđuju sledeće:
Da je rad (rukopis) u potpunosti originalno napisan, da nije ranije publikovan i da nije podnet za publikovanje u drugom časopisu
Da su svi korišćeni podaci i/ili delovi teksta iz radova drugih autora, kao i iz sopstvenih ranije objavljenih, korektno navedeni i citirani
Da su pribavljene sve saglasnosti za korišćenje materijala iz drugih izvora (uključujući i Internet)  koji je zaštićen autorskim pravom
Da je rukopis pregledan i odobren od svih autora
Da su autori saglasni sa redosledom objavljivanja njihovih imena
Da nema drugih osoba, osim dolepotpisanih, koje bi mogle da polažu pravo na ovaj rad
Da je imenovani autor za prepisku odgovoran za komunikaciju sa ostalima autorima rada u vezi sa svim delovima procesa publikovanja; od podnošenja rezultata recenzije (mišljenja recenzenata) do odobrenja za štampu.
Da su poštovane i sve druge etičke i profesionalne norme u vezi sa publikovanjem rada


All co-authors confirm the following:
This manuscript is entirely originally written, has not been published before and is not currently being considered for publication elsewhere
Someone else’s data and/or text, including author’s previously  published, are appropriately cited or quoted
Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Web).
The manuscript has been read and approved by all named authors
The order of authors listed in the manuscript has been approved by all of us
There are no other persons who satisfied the criteria for authorship but are not listed
The Corresponding Author is responsible for communicating with the other authors about  all parts of publishing process and progress; submissions of revisions and final approval of proofs.
The submitted paper is ethically and professionally correct in every other sence regarding the publishing process *

Participacija troškova publikovanja
Kako se časopis nalazi u otvorenom režimu pristupa, za svaki rad koji bude prihvaćen za objavljivanje, autor(i) će participirati u troškovima publikovanja u iznosu od 100 € + PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Po prihvatanju rada za objavljivanje, kancelaraija izdavača će autoru izdati predračun sa uputsvom za plaćanje. Molimo autore da imaju u vidu da uredništvo časopisa neće moći da nastavi sa procesom publikovanja ukoliko participacija nije plaćena.

* Processing Fee
As journal is in the open access regime, for every contribution submitted and accepted for publication author(s) will participate in publishing expenses in amount of 100 € + VAT ( for authors from Serbia the equivalent in RSD at the rate of NBS). Upon paper acceptance, publisher’s office will send you Proforma invoice with payment instructions. Please, bear in mind that Editorial office will not be able to proceed with publishing without Processing fee being paid. *


captcha